Velkommen til Nordmegling AS

  Nordnorsk forsikringsmeglerforetak

OM OSS


 • Vi er et nordnorsk meglerforetak med kontorer i Harstad, Bodø og Finnsnes.
 • Vi megler alle forsikringstyper og har nordnorsk næringsliv, industri og offentlig sektor som vårt primærmarked.
 • Vi er kundens forsikringsfaglige rådgiver og avlaster, og er kontaktledd og koordinator mot selskapene.
 • Vi avdekker og analyserer bedriftens skaderisiko og utarbeider bedriftens forsikringsprogram.
 • Vi utarbeider grunnlag og innhenter forsikringstilbud samt forestår fortløpende porteføljevedlikehold (service, oppdatering, premie- og vilkårs kontroll).
 • Vi sikrer mangfold og effektiv konkurranse i bransjen , og har tilgang til alle leverandører i markedet (flere uten eget salgsapparat).
 • Ved skade bistår vi for å sikre kundens rettigheter.

 

 • Vi ble etablert i 2001 av kolleger/partnere med solid fagkunnskap og svært lang bransjeerfaring.
 • Vi leverer fagkunnskap og kompetanse til næringsliv, industri og offentlig sektor.
 • Vi er primært et nordnorsk megleralternativ med tjenestelevering til kunder i landsdelen.
 • Vi har regional og lokal nærhet til våre kunder.
 • Vi skal bidra til å sikre nøytral forsikringsfaglig kunnskap og kompetanse i landsdelen.