Hvem benytter forsikringsmegler?

 • Foretak som ikke har egen solid forsikringskompetanse.
 • Foretak som ser nytten og tryggheten i den faglige avlastning megler gir.
 • Foretak som vil ha best mulig sikring til lavest mulig kostnad.
 • Foretak som ikke rekker å vie forsikringsporteføljen oppmerksomheten den bør ha.
 • Foretak som ønsker større konkurranse i markedet med tilgang til nye og flere leverandører.

Megler benytter markedet effektivt:

 • Bedriftens forsikringsportefølje er særdeles velegnet for ekstern bistand som følge av fagets kompleksitet.
 • Megling er avlastning og kvalitetskontroll uten ekstra kostnader.
 • Megler er bedriftens fagressurs på forsikring.
 • Megler forestår risikoanalyse, pris- og vilkårskontroll.
 • Megler gir bistand og sørger for kvalitetssikring ved skadesaker.
 • Megler skaffer alt nødvendig grunnlag og kunden tar alle beslutninger.

Vi tar gjerne utfordringen og servicejobben med forsikringsavtalene.

Hvilke næringer finnes blant våre kunder

Industri

Mekanisk
Skipsnæring
Bygg/anlegg
Montasje/installasjon
Teknologi/rådgivende
Næringsmiddel
Fiskeri/foredling

Handel/service

Handel/engros
Tjenesteytende/servicebedrifter
Transport/logistikk
Turist- og hotellnæringen
Økonomi/rådgiving

Offentlig sektor

Kommuner
Kommunale, regionale interkommunale foretak
Arbeidsmarkedsbedrifter
Kulturforetak

Sjø

Skip
Oppdrett