MEGLEROPPDRAGET


Megleroppdragets faser

  • Signering av meglerfullmakt og samarbeidsavtale.
  • Analyse av løpende forsikringsavtaler.
  • Risikoanalyse av virksomheten.
  • Forslag til forsikringsløsninger.
  • Anbudsrunde.
  • Løpende oppfølging og service.
  • Bistand ved skadesaker.