Kostnader ved bruk av megler

  • Selskapene selger sine forsikringer til nettopriser ved distribusjon via forsikringsmegler (MAP).
  • De gjør fradrag for innsparte provisjoner og andre kostnader til egne selgere og serviceenheter, som så spesifiseres særskilt fra megler.
  • Modellen gir åpenhet, ryddighet og full uavhengighet til selskapene.

Sikkerhet og garanti

  • Meglervirksomheten er lovregulert og konsesjonsbelagt (som for forsikringsselskapene).
  • Kredittilsynet er kontrollorgan.
  • Meglerrollen er lisensbelagt med meglerautorisasjon.
  • Sikringskrav mot formuesskade og underslag.
  • Halvårs rapporteringsplikt via revisor til Kredittilsynet.