Nøytral rådgiver og ressurs

Vi er din forsikringsfaglige ressurs som kan være din koordinator og kontaktledd mot forsikringsselskapene. Vi sikrer dine rettigheter både før, etter og under skade.

Analyse av skaderisiko

Vi finner ut av din bedrifts skaderisiko og utarbeider et godt forsikringsprogram tilpasset den daglige driften.

Forslag og utarbeidelse av forsikringsprogram

Vi utarbeider grunnlaget og innhenter forsikringstilbud fra et bredt og mangfoldig utvalg av leverandører.

Vedlikehold og revidering av forsikringsavtaler

Fortløpende vedlikehold av forsikringsportefølje (service, oppdatering, premie- og villkårskontroll).

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

 • Lav intern forsikringskompetanse
 • Faglig kompleks virksomhet som trenger ekstern bistand med sin forsikringsportefølje
 • Man ser nytten og tryggheten i den faglige avlastning og kvalitetskontroll en megler gir
 • Best mulig sikring til lavest mulig kostnad
 • Tilgang på fagressurs på forsikring som forstår risikoanalyse, pris- og vilkårskontroll
 • Ikke nok ressurser eller tid til å vie forsikringsporteføljen oppmerksomheten den bør ha
 • Større markedskonkurranse med tilgang til nye og flere leverandører
 • Bistand og kvalitetssikring ved skadesaker
 • Trygg fagressurs som kan fremskaffe nødvendig grunnlag og minimere interntidsforbruk

Megleroppdragets faser

 1. Signering av meglerfullmakt og samarbeidsavtale.
 2. Analyse av løpende forsikringsavtaler.
 3. Risikoanalyse av virksomheten.
 4. Forslag til forsikringsløsninger.
 5. Anbudsrunde
 6. Løpende oppfølging og service.
 7. Bistand ved skadesaker.

Næringer som bruker våre tjenester

Industri

 • Mekanisk
 • Skipsnæring
 • Bygg/anlegg
 • Montasje/installasjon
 • Teknologi/rådgivende
 • Næringsmiddel
 • Fiskeri/foredling

Sjø

 • Skip
 • Oppdrett

Handel/service

 • Handel/engros
 • Tjenesteytende
 • Servicebedrifter
 • Transport/logistikk
 • Turist- og hotellnæringen
 • Økonomi/rådgiving

Offentlig sektor

 • Kommuner
 • Kommunale, regionale interkommunale foretak
 • Arbeidsmarkedsbedrifter
 • Kulturforetak