Gi økonomisk trygghet til de nærmeste hvis en av dine ansatte dør.

Hvem får utbetalingen etter dødsfallet?

Utbetalingens mottaker bestemmes av avtalen bedriften har. Forsikringsdokumentet vil beskrive de spesifikke betingelsene som gjelder for bedriften. Det vil også opplyses om den ansatte har muligheten til å velge en navngitt person som mottaker av utbetalingen.

Hvor mye blir utbetalt?

Bedriften bestemmer beløpet som skal utbetales ved et dødsfall, som kan være mellom 0,5 G og 80 G. Den kan også velge om beløpet skal være likt for alle ansatte eller variere mellom bestemte grupper arbeidstakere. Videre kan bedriften avgjøre om beløpet skal trappes ned fra en bestemt alder. Det er viktig å merke seg at utbetalingen er skattefri.

Utbetaling til den ansatte hvis ektefellen eller samboeren dør


Bedriften har muligheten til å knytte ektefelle/samboer til forsikringen. Dette gir den ansatte rett til utbetaling dersom ektefellen eller samboeren skulle dø.

Erstatning til barn (barnetillegg)

Bedriften kan velge å kjøpe et barnetillegg til forsikringen. Tillegget gjelder barn under 21 år. Skjer det et dødsfall, tar Statsforvalteren vare på pengene til barna er fylt 18 år. Når barnet fyller 18 år, får det beløpet utbetalt av Statsforvalteren. Er barnet mellom 18 og 21 år når dødsfallet skjer, får det utbetalt beløpet.